Rozpočtári
Stavebné práce a rozpočet kvalitne, rýchlo a podľa Vašich predstáv
Stavebné rozpočty

Ponuka v oblasti vypracovania stavebných rozpočtov:
Zabezpečíme pre Vás komplexné služby v oblasti vytvárania cenových ponúk a rozpočtovania na území celého Slovenska. Vypracujeme pre Vás stavebné rozpočty na mieru. Máme viac ako 30 ročné skúsenosti so stavebnou výrobou a pridruženými činnosťami a preto vieme zaručiť len tú najvyššiu kvalitu nami ponúkaných služieb. Tvorba rozpočtov rodinných domov, bytových domov, hotelov, ubytovní iných budov a hál občianskej výstavby (administratívnych budov, garáží, hál ...)

Ponúkame Vám osobný a flexibilný prístup a vysokú a rýchlu kvalitu prác pre projektantov, súkromných investorov, stavebné firmy a obce. Vypracované rozpočty sa vždy približujú reálnym cenám za zrealizované diela a tým pomáhajú aby sa Vaša stavba zbytočne nepredražila a prvotné nadšenie zo stavby domu sa nezmenilo na sklamanie a znechutenie.

1. výkaz výmer

2. položkové rozpočty

3. slepé rozpočty

4. ocenenie už spracovaných slepých rozpočtov

5. podporu pri realizácii stavby - priebežné súpisy vykonaných prác podľa skutočnosti

6. predbežné prepočty stavieb podľa dokumentácie


Rozpočty Vám pripravíme od:

malých stavebných prác,
hrubých stavieb,
až po prepočty a rozpočty veľkých investičných celkov

NEZABUDNITE : Iba kvalitne spracovaný rozpočet, Vám dokáže ušetriť čas a prostriedky o ktoré sa Vaša stavba môže predražiť !!!


Cena za spracovanie stavebného rozpočtu resp. výkazu výmer závisí od rozsahu a podkladov. Cena je určená percentom z vypracovanej ceny objektu, stavby, podľa jednotlivých úkonov projektových a rozpočtových prác, alebo môže byť stanovená dohodou.
© 2011 Všetky práva vyhradené. Milan Hanko - BUSINESS PRO

Menu
Vyhľadávanie

Kontakt

Rozpočtári

Milan Hanko
Partizánska 130
976 11 Selce pri B.Bystrici

+421 949 181719


kontakt@rozpoctari.sk